<<<Informace o diagnostickém přístroji InBody 230>>>

kontakt
kvalifikace
reference
recepty
literatura
osobnosti

Partneři:

 

 

 

 

Hubnete a chcete sledovat výsledky svého snažení?
Chcete zvětšit svalový objem a kontrolovat, zda se Vám to daří?
BIA (Bioelectric Impedance Analysis) - diagnostický přístroj na měření složení těla

Ukázka výsledků měření:
 
   

DIAGNOSTIKA

Mezi další vstupní vyšetření pohybového systému patří:

 • vyšetření aspekcí (pohledem) › hodnotí se celková symetrie postavy, držení těla, svalový tonus, somatotyp, množství a rozmístění podkožního tuku
 • vyšetření svalové nerovnováhy › posuzuje se dysbalance vzniklá zkrácením posturálních a ochabnutím fázických svalů
 • testování fyzické zdatnosti › provádí se jednoduchými a ověřenými testy, které ukazují a porovnávají úroveň tělesné připravenosti u běžné
  populace
 • kaliperační měření podkožního tuku › měří se na přesně definovaných a standardizovaných bodech tloušťka kožní tukové řasy lehkým stlačením plošek kaliperu

Na základě výsledků vstupních vyšetření se zaměřujeme na:

 • kompenzační cvičení › pro odstranění lehkých forem svalové nerovnováhy
 • vhodné sportovní aktivity › se zřetelem na aktuální tělesné a zdravotní parametry, či vrozené dispozice

Použít můžeme např.:

 • funkční svalový test (Vladimír Janda)
 • motorické testy v tělesné výchově (Karel Měkota a Petr Blahuš)
 • testovou baterii Unifittest 6-60 (Karel Měkota, Rudolf Kovář a kol.)
 • počítačový program pro vyhodnocení tělesného SOMATOTYPU
 • SK kaliper harpendenského typu a příslušné vyhodnocovací tabulky

Doporučuji:

 • při vstupní diagnostice udělat současnou fotografickou dokumentaci

Výstup:

 • výsledkový list › měl by obsahovat výsledky testování a doporučení pro další činnost,
  fotografie

 

DIAGNOSTIKA DĚTÍ – PŘEDPOKLADY PRO SPORTOVNÍ ČINNOST